FacebookTwitterYouTube

רן מסטרמן PDF הדפסה דוא
רביעי, 05 מרץ 2014 23:16

רן מסטרמןאיש עסקיםחי בקנדה מזה שניםמתנדב בפדרציה היהודית של טורונטו רבתי מזה שניםהקים את הקמפיין הישראלי לגיוס כספים של הפדרציההקים ועמד בראש ועדת קהילות מתפתחות של הפדרציה המובילה את התכנון האסטרטגי למתן שרותים מיוחדים עבור הקהילה הישראליתכיהן שנים כדירקטור בוועד המנהל של הפדרציה והיה בוועדה המארגנת של הכנס הישראלי הבינלאומי בטורונטו בינואר 2011 בחסות הפדרציהשבו השתתפו פעילים רבים מצפון אמריקהאוסטרליהאירופה וישראלרן פועל ביוזמת המנהיגות הישראלית העולמית מזה שנים ויוזם פרוייקטים קהילתיים עבור הקהילה הישראלית בתחום החינוךהתרבותהמנהיגותהזהות הישראלית והקרוב של הדור השני לקהילה.


עדכון אחרון ב-רביעי, 05 מרץ 2014 23:39