FacebookTwitterYouTube

יעדים

"הזורעים חיטה - דואגים לשנה.

הנוטעים עצים - דואגים לשנים.

המחנכים נפשות - דואגים לדורות."

סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
1 יעדים 1301