FacebookTwitterYouTube

חזון התכנית

חזונה של התכנית הוא ליצור מפגשים ואינטראקציות בין יחידים ומשפחות, להביא לתחושה של אחדות ושותפות קהילתית ולבנות קהילה חזקה 

ודינמית, לאחד ולתת מענה לצרכיהם הערכיים - חברתיים - תרבותיים של כל חברי הקהילה היהודית בטורונטו.

 

 

 

  צפו בתמונות מהמפגש עם אסף גברון בתפריט גלרית הארועים

לכתבה בנושא http://www.cijnews.com/he/?p=23786

 

 

ברוכים הבאים לאתר תכנית המפגש